Siormpas Dental Care

Siormpas Dental Care

Οδοντιατρικό Κέντρο

Τι προσφέραμε
  • Σχεδιασμό
  • Φιλοξενία
  • SEO ανα σελίδα
  • Copywriting
  • Φωτογραφικό Υλικό
  • Ιστολόγιο
  • Google+ Account with photo streaming
  • Διαχείριση Υλικού
  • Social Media Marketing (Google+ , YouTube)

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε για το οδοντιατρικό κέντρο του κ. Σιόρμπα Κωνσταντίνου και της κα. Ελένη Κοντσιώτου Σιορμπα. Η ιστοσελίδα ακολουθεί μοντέρνο σχεδιασμό , με έμφαση στην πλοήγηση και στην ευχρηστία. Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της Οδοντιατρική Φροντίδας στο διαδίκτυο

  • Tweets