Φωτεινή Φούρου

Φωτεινή Φούρου

Οδοντιατρικό Κέντρο

Τι προσφέραμε
  • Σχεδιασμό
  • Φιλοξενία
  • SEO ανα σελίδα
  • Google+ Account with photo streaming
  • Διαχείριση Υλικού
  • Social Media Marketing (Google+ )

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε για το ενδοδοντικό ιατρείο της κα. Φωτεινής Φούρου. Η ιστοσελίδα ακολουθεί μοντέρνο σχεδιασμό , με έμφαση στην πλοήγηση και στην ευχρηστία.

  • Tweets